Travutrustning

 

Huvudlag

 

Bett

Det skall under all körning/ridning inom banans område köras med bett.

Bettet skall vara anpassat till munnens storlek, och inte vara under 9 mm i diameter vid beröringspunkten i hästens munveck. Inget bett skall bestå av mer en tre mundelar eller vara sammankopplat.

Mundelarna skall vara släta och ha oval eller rund form. Inget bett skall ha effektförstärkning över 80 mm i bettets längdriktning.

Inga typer av snarbett är tillåtna.
Bett som är tillåtna i monté och sulkytrav är vanliga travbett, entömsbett, crescendobett, tränsbett, tredelat bett (dr. Bristol bett), Persson-bett

(Järvsöfaks-bett/XT-bett), checkbett, gomtryckare, australiskt entömsbett och stegcheck.

I montélopp är även pessoa- och pelhambett tillåtna.
I Sverige får även Pessoa- och Pelhamsbett användas i sulkytrav om ej hävstångseffekten utnyttjas.

Vid delat bett skall delarna vara symmetriska.

Bett med rörlig hävstång är tillåten. Läder/gummi/nylonbett utan stålkärna skall vara utrustad med säkerhetskedja.

 

Gomtryckare
En gomtryckare skall ha avrundade kanter och inte utgöra fara för tryckskador i hästens laner/gom.

Tungan skall vara hel och vara maximalt 35 mm lång.

 

 

Vanligt travbett

Ett vanlig travbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall alltid ha stålkärna.

 

Tränsbett med gummi

Ett tränsbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall då ha stålkärna.

Entömsbett med läder

Ett entömsbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall ha stålkärna.

 

Pessoa bett

Tillåtet i montélopp

Ett pessaobett får inte ha mer en maximalt 80 mm effektförstärkning i bettets längdriktning.

Australiskt entömsbett

Ett australiskt entömsbett skall ha avrundade kanter.
Tillåtet i montélopp

Crecendobett

Ett crescendobett, skall vara gjort av stål, och ha mundelar som inte är under 7 mm i diameter vid beröringspunkterna i hästens munveck.

Pelham bett

En oledad pelhamstång med minimum 13 mm i diameter kan användas när inte checkbett används.

Tillåtet i montélopp

 

Raymondcheck

Tillåten och finns i flera modeller

Automatcheck

En automat skall vara gjort av läder eller annat icke-elastiskt material.

Den skall ha påmonterad en stoppmekanism vid normal upp-checkingspunkt för hästen,

och inte vara så kort att den vill kunna medföra obehag för hästen när hästen är uppcheckad.

Tillåten i montélopp

Steg check

En stegcheck skall ha avrundade kanter som inte utgör någon fara för tryckskador i hästens mun/gom.

Tillåten i montélopp

XT bett

Ett Persson-bett/Järvsöfaks-bett/XT-bett kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall ha stålkärna.

De två mundelarna skall vara lika långa och lika breda.

Tredelat bett

Ett tredelat trinsebett kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall då ha stålkärna.

Sadel

Sadeln skall ha ryggstycke och brösta eller annan säkring.
Ryggstycke är obligatoriskt
I lopp skall hästens utrustning bestå av sadel med stigbyglar (ej sk. säkerhetsbyglar med gummiband), brösta eller förbygel samt ryggstycke är obligatoriskt..
Vid all ridning inom banans område skall montéryttare ha fastspänd hjälm och säkerhetsväst.

 Montéregler

Regler och licensbestämmelser för monté ingår numera som en del i Tävlingsreglementet respektive Licensbestämmelser.

Krav på montéhästen
Häst skall vara inkvalad för monté eller ha deltagit i officiellt montélopp i utlandet. För start i montékval krävs att häst tidigare har godkänd prestation i sulkylopp eller sulkykval. I övrigt se reglementet § 23.

Kvaltider

Varmblod
hingstar/valacker
4-12 år
1.25,0
Ston
4-10 år
1.25,0

Kallblod
alla
5-15 år
1.45,0


Ryttarens utrustning

För att rida i montélopp erfordras Montélicens enligt STC:s licensbestämmelser. CE-märkt hjälm skall alltid användas vid all körning eller ridning på ban-, stall- och träningsområde. Skyddsväst är ett krav. Ridskor eller ridstövlar skall vara försedd med klack och skaft. Inregistrerad tävlingsfärg samt vita ridbyxor skall användas. Ridspö, snärten inräknad, får vara högst 70 cm långt och diametern skall vara minst 8 mm. Snärten skall vara minst 3 cm bred. I övrigt se reglementet § 47.

Vikter

Ryttare, inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd), skall efter lopp väga minst 65 kg. Ryttare som väger mindre än 65 kg, ansvarar själv för tillhandahållande av viktvojlock och därtill hörande vikter.

Vägning

Vägning skall ske på anvisad plats och är obligatorisk för samtliga ryttare både före och efter loppet. Utvägning (före loppet) skall ske senast 40 minuter före aktuellt lopp. Invägning (efter loppet) skall ske direkt när ekipaget lämnar tävlingsbanan.Segrande ryttare skall väga sig omedelbart EFTER avslutad segerdefilering.

Ingen vägning i kvallopp.


STC licensbetämmelser hittar du här

 


 

Startsida tryck på vovven/Mainpage pusch the dog.

Copyrights all reserved Mariana-08